Falenderimi dhe adhurimi i takojne vetem All-llahut xh.sh., Krijuesit te gjithesise, i Cili i dergoi njerezimit ne periudha te ndryshme pejgambere qe treguan rrugen e shpetimit per kete dhe per jeten tjeter. Muhammedi a.s. ishte, eshte dhe do te...
... lexo të plotë .....

L I N D I - Mëshira e Gjithësisë - Mëshira e Njerëzisë. Në çastet më të errëta të historisë, në Hixhaz, në qytetin Meke t'Arabisë, lindi Mëshira e Gjithësisë - Mëshira e Njerëzisë. Kush lindi sot? Lindi sot krijesa më e dashur e t'Madhit Zot. Lindi më i...
... lexo të plotë .....

Sipas mendimit të disa individëve që i takojnë grupit të ashtuquajtur "selefijjun", siç është edhe drejtimi "Vehabij", mevludi respektivisht, tubimi i njerëzve për të lexuar mevlud duke menduar se me atë arrihet ndonjë thevab - shpërblim është...
... lexo të plotë .....

Të flitet për drejtimet juridike-medhhebet, e në veçanti për ate hanefij, në shikim të parë duket se është një çështje e njohur dhe jo e nevojshme për të biseduar rreth saj. Marrë parasysh zhvillimin e rrethanave në nivel më të gjërë, e në veçanti këtu në...
... lexo të plotë .....

Shpesh here eshte pare dhe degjuar per Kryetarin e Forumit te Avokateve per Drejtesi Idajet Beqirin, i cili mesa duket ende nuk e ka kuptuar se ne cilen hemisfere intelektuale jeton. Natyre tipike shqiptare, e cila ka qef te beje te diturin ne...
... lexo të plotë .....

Me të vërtetë kur thomi lindje, e kuptojmë se ç'don me thanë, por kjo lindje qe e mrekullueshme. Të spjegohemi pakës. Kur Ebreheja kishte avit turmat e ushtris tri ditë afër Meqes dhe kishte dërgue njerzë aty për me lajmue qëllimin e ardhjes së...
... lexo të plotë .....

Jemi tubuar sot, në këtë sallë për të rikujtuar edhe njëherë Muhammedin a.s. edhe pse prezenca e tije në vazhdimësi është tek qindra milion besimtarë anë e këndë botës. Edhe me këtë rast le të madhërojmë Allahun dhe të kërkojmë begatit e Tij, le...
... lexo të plotë .....

Me qenë se kohëve të fundit dëgjohen shpeshherë se Medhhebet janë çpikje që nuk kanë ekzistuar në kohën e pejgambeit s.a.v.s. dhe të sahabëve, dua të potencojë dhe të argumentojë se edhe në kohën e sahabëve ka pasur dallime në mendime për çështjet dhe...
... lexo të plotë .....

"Tek ne tradita e manifestimi të datëlindjes së pejgamberit është e kamotshme, është manifestim i mishëruar me popullatën tonë, i cili datëlindjen e pejgamberit 12 rebiul evelit e ka shënuar dhe respektuar në mënyrën më të mirë. Për këtë qëllim...
... lexo të plotë .....

Por, edhe ngjarje që kanë të bëjnë me përditshmërinë tonë, suksesi në jetë, lindja e fëmiut, lirimi nga robëria dhe fitorja ndaj armikut. Njerëzit po ashtu përkujtojnë dëshmorët dhe ngjarjet me rëndësi kombëtare duke u thurur figurave te shquara...
... lexo të plotë .....

Për ta kuptuar më mirë rëndësinë kulturore, arsimore dhe fetare të Mevludit në shërbim të identitetit kombëtar të shqiptarët myslimanë, që janë mbi 80% të kombit, duhet të konstatojmë faktet për kohën sa më të saktë të praktikumit të "Këndimit...
... lexo të plotë .....
Në rregull

Kjo webfaqe përdor cookies. Duke përdorur këtë webfaqe, do të pranoni edhe vendosjen e cookies. Më shumë Info ...