"Vërtetë ata që besuan dhe mërguan, e luftuan në rrugë të Allahut, pikërisht ata shpresojnë në mëshirën e Allahut. Allahu është falës i madh dhe mëshirëplotë", (El-Bekare, 218). Të dashur vëllezër e motra, sot është dita e parë e muajit Muharrem,...
... lexo të plotë .....

Festa e Kurban bajramit është e lidhur ngushtë edhe me Haxhin, i cili është obligim i pestë themelor i myslimanëve dhe paraqet ngjarje të adhurimit të Allahut, si dhe ngjarje e kontratave dhe tubimeve të myslimanëve.
... lexo të plotë .....

Shumë libra janë shkruar për vlerat e dhjetë ditëve të para të Dhul-Hixhes, dhe, pothuajse, e gjithë është thënë në lidhje me ibadetet dhe vlerat e tyre në këtë muaj të bekuar. Dhjetë ditët e para të Dhul-Hixhes janë ditë të bekuara. Kjo tregon në...
... lexo të plotë .....

Muslimanët kanë dy festa, dy bajrame, Bajramin e Ramazanit dhe Bajramin e Kurbanit. Këtë qartë e ka theksuar Muhammedi a.s. në një hadith të tij. Kjo festë ka edhe përmbajtjen e saj, gëzimin, harenë, në çka tregon edhe shembulli i Ebu Bekrit r.a., i...
... lexo të plotë .....

Ekziston një ndërlidhje magjike në mes tri kuptimeve: Njeri, Kur'an dhe Ramazan ose Ramazan, Kur'an dhe Njeri. Renditja e parë është nga Qielli drejt Tokës, ndërkaq renditja e dytë është nga Toka drejt Qiejve të shpirtit tonë. Në skajet e këtij...
... lexo të plotë .....

Ramazani zë një vend të veçantë në zemrat dhe mendjet e besimtarëve myslimanë anembanë botës islame. Ata gjatë këtij muaji ushtrojnë njërin prej adhurimeve bazë të fesë islame, të cilin, njerëzimi mbarë, në një formë a në një tjetër, e ka...
... lexo të plotë .....

Natyrisht se pranohet, në Islam çdo gjë ka llogarinë e tij, sipas fjalëve të Lartëmadhërishmit: "Ai që ka punuar ndonjë të mirë, qoftë ajo e vogël madje sa thërmia, do ta shohin atë, kurse ai që ka punuar të keqe, qoftë madje sa thërmia - do ta...
... lexo të plotë .....

Po, e lexove saktë. Pikërisht në Xhihad të thërras. Në xhihadin e madh, atë që jo çdokush ka guximin ta bëjë. Vetëm më të guximshmit, më të fortët, më të vendosurit mund të shkojnë në xhihadin e madh. Eja, bashkohu edhe ti për xhihadin e madh, e...
... lexo të plotë .....

Ditëve të fundit nëpër portale sa i përket natës së Israsë dhe Miraxhit, po lexojmë lloj lloj interpretime dhe shpjegime që jo vetëm se janë irracionale por edhe tërësisht të pa kripura. Ajo që është më interesante dhe më absurde është interpretimi se:...
... lexo të plotë .....

Ai u lind në Shkodër në vitin 1923, në vitin 1937 së bashku me familjen e tij emigroi drejt Sirisë. Në vitin 1947 u diplomua në Universitetin "Al-Az-har" në Egjipt. Disa nga dijetarët prej të cilëve mori dije Vehbi Sulejman Gavoçi ishin: Muhamed...
... lexo të plotë .....

Muhamedi a.s. ishte pejgamberi i fundit, i zgjedhuri nga mesi i të zgjedhurve. Njeriu që edukoi një popull injorant, shoi veset e liga dhe përmirësoi sjelljet vulgare të atij populli. Atë e ndiqnin dhe e pasonin në çdo hap shokët e tij.
... lexo të plotë .....
Në rregull

Kjo webfaqe përdor cookies. Duke përdorur këtë webfaqe, do të pranoni edhe vendosjen e cookies. Më shumë Info ...